Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ข่าวสาร :

      เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ชมรม To Be Number One ได้จัดเตรียมงานเพื่อต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินระดับประเทศรอบแรก รอบพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลกะทู้ โดยมีนายอำเภอกะทู้ เทศบาลตำบลกะทู้ สาธารณสุขกะทู้ ให้การสนับสนุน

       คณะกรรมการได้เดินทางมาถึงเทศบาลตำบลกะทู้เวลาประมาณ 12.00 น. พร้อมการแสดงเชิดสิงโตให้การต้อนรับ หลังจากนั้นก็ได้รับประทาอาหารร่วมกัน ก่อนที่จะมีการแสดงผลงานและการดำเนินงานของชมรม To Be Number 1 บ้านกะทู้ พร้อมทั้งพาคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลเจ้ากะทู้ และพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ หลังจากนั้นได้ส่คณะกรรมการกลับ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยรอบสุดท้ายจะเป็นการประกวดที่ใช้เวลาเพียง 10 นาที ในการแสดงผลงานและการดำเนินงานของชมรม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

แล้วพบกันนะคะ...

 

 

 

Link :